Presentació de Projectes Interdisciplinaris aquest dimecres..!!!

Aquest dimecres 15 de març a les 16’30 h les famílies dels alumnes de l’escola assistiran a la presentació dels Projectes Interdisplinaris d’aquest curs sobre el tema “A la nostra escola…”

Els alumnes presentaran els projectes que han treballat a cada classe.

Estan molt il·lusionats..!!!