Plaça estructural per al curs 2014-2015 resolta

La plaça estructural de mestre/a d’educació física amb llengua anglesa s’ha resolt satisfactoriament i per tant ha quedat coberta.