Plaça estructural per al curs 2014-2015 disponible

S’ha creat un perfil per una plaça estructural de mestre/a d’educació física amb llengua anglesa.

Els interessats podeu presentar el vostre currículum a l’escola i se us convocarà per a fer l’entrevista.