GRÀCIES, AMPA!

L’escola Comtes de Torregrossa volem agrair a la nostra AMPA el fet d’estar sempre al nostre costat, de preocupar-se de forma continuada per l’escola, pels infants i per les famílies.
Volem agrair als seus membres d’una forma especial la inversió que l’Associació ha fet renovant les xarxes del pati i plantant plantes enfiladisses a la reixa del pati d’Infantil per tal que, quan creixin, puguin recobrir-la tota.

Mil gràcies, AMPA Comtes, sou la millor AMPA!