Reunions de pares d’Educació Infantil i Primer

10 SETEMBRE 2014 1r —– 9:30 h. P3 —- 10:30 h. P4 —- 11:30 h. P5 —- 12:30 h. Lloc: Menjador de l’escola Comtes de Torregrossa