VESPRADA POÈTICA – Setmana Cultural

Sempre hi ha una primera vegada per a tot i enguany, emmarcada dins de la Setmana Cultural del Comtes de Torregrossa, hem pogut gaudir de la primera vesprada poètica a càrrec del mestre de la nostra escola, Ramon Castells.

Hem pogut sentir la poesia, capturar-ne les essències, viure-la des del procés de creació, des de dins.

De ben segur, reeditarem la vesprada en una altra ocasió, per a poder tornar a buscar, si hom ho desitja, la calma, el somriure i la llàgrima.