L’UNIVERS INTERIOR, A VISTA DE MICROSCOPI

En l’àmbit de Coneixement de Medi Natural, dins la dimensió de Tecnologia i Vida Quotidiana, a Sisè curs hem recolzat el nostre estudi dels organismes amb una observació acurada de l’univers cel·lular i de...