PROJECTE SEMBREM FELICITAT 6è

SEMBRA DE FELICITAT. SEMBRA DE VIDA

Aquest darrer projecte dins l’etapa d’Educació Primària ens ha portat molt i molt lluny sense, però, moure’ns del nostre entorn vital més proper. Els estralls causats per la pandèmia per COVID-19 ens han arrabassat bona part de la nostra llibertat relacional, de moviment, d’acció i d’apropament, però ens han obert la porta, indirectament, envers el descobriment dels petits tresors identitaris que sovint s’amaguen rere la façana dels perfils que estem acostumats a veure.

Enguany hem travat un treball interdisciplinari ric i molt complet ben a prop de casa. Hem començat analitzant la nostra identitat, l’ADN dels nostres valors més essencials, aquells actes, accions i tendències que han caracteritzat el nostre poble, Alcarràs, i les seves gents. Han estat múltiples les sortides i iniciatives que ens han portat a trepitjar camps i camins per tal de reflexionar sobre les rutes d’aigua, els camins del reg, les espècies vegetals, la fauna propera al nostre ecosistema de ribera i les innombrables eines que basteixen un museu ric i ben singular. Tot sense oblidar, en cap moment, que som hereves i hereus d’un passat agrícola el qual, ara, analitzem des del present de la modernitat, els serveis, el canvi de mentalitat i la lluita aferrissada per no perdre la nostra essència de camp.

Orgulloses i orgullosos de la tasca duta a terme, hem mirat de sembrar una mica de felicitat en totes i cadascuna de les presentacions que hem elaborat i que, ara, us apropem de forma virtual. En aquesta sembra de vida tots en som part activa i vosaltres, famílies, gents d’aquest poble, en sou una part imprescindible. Recordem que, aquell qui bé sembra, sembra bé per a recollir, més tard o més d’hora.

Passeu i gaudiu!

PROJECTE 6è A

 

PROJECTE 6è B

 

PROJECTE 6è C

 

PROJECTE 6è D