INFORMACIONS INICI DE CURS 2020-2021

Estem treballant per tal de poder iniciar aquest nou curs amb la màxima estabilitat i sempre dins el context que marca en cada moment l’evolució d’aquesta COVID-19 que, com bé sabeu, ha condicionat les nostres accions i canviat, en certa manera, les nostres dinàmiques del dia a dia.

En primer lloc us volem fer partícips de les obres de millora i condicionament del centre, les quals han suposat i estan suposant un esforç d’adaptació i de redistribució d’espais per tal de fer més còmoda i segura la convivència formativa. En aquest sentit, les ràtios d’alumnes a cada aula seran menors i, en conseqüència, l’atenció a les alumnes i als alumnes encara més adequada si fem cas de les directrius del Departament d’Ensenyament.

De moment, al final del text us adjuntem dos documents en format pdf amb les mesures més remarcables dictades pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya per tal que pugueu consultar-lo. La propera setmana us enviarem informació detallada que fa referència al començament del present curs escolar. Així mateix, rebreu un correu del tutor o la tutora que ha estat assignat o assignada al vostre fill o a la vostra filla per tal que pugueu saber ja de l’aula a què assistirà.

Més endavant, com és habitual en l’inici de cada curs, us informarem de la data en què es faran les reunions d’inici de curs (en format online) amb els tutors i les tutores corresponents.

Rebeu una efusiva salutació, amb els millors desitjos de Salut i a l’espera de rebre les vostres filles i els vostres fills el proper dia catorze de setembre.

Mesures més remarcables dictades pel Departament de Salut I

Mesures més remarcables dictades pel Departament de Salut II