CLOENDA DE L’APADRINAMENT LECTOR 1r/6è i 2n/5è

Com és habitual, l’activitat d’apadrinament lector ha resultat ser plenament profitosa i molt escaient de cara a potenciar l’hàbit lector, la interacció internivells i la coneixença mútua entre els petits i els grans de l’escola. Novament, hem dut a terme un procés puntual (afectat, algun cop, per la coincidència amb sortides o celebracions d’escola) de lectura compartida amb diàleg entre els participants i establiment d’uns llaços que gairebé sempre esdevenen inesborrables. Recomanem, doncs, la pervivència en el temps i en els cursos que han de venir de l’experiència pedagògica col·lectiva.

Pel que respecta a la cloenda, agraïm la coordinació de la cap d’estudis i l’equip directiu restant, el detall que els menuts han fet als grans, la bona coordinació amb les tutores, la tasca fotogràfica duta a terme per la secretaria i la direcció de l’escola, i així mateix el refrigeri amb què les nenes i els nens han estat obsequiats. Proposem, però, de poder iniciar abans l’activitat, atès que es va encavalcar un xic amb l’inici de l’hora del pati. Amb tot, però, ens hem de felicitar pel bon ritme i per l’acollida que sempre té aquesta proposta.