PROGRAMA ERASMUS+

Des de l’escola Comtes de Torregrossa participem en el programa Europeu Erasmus+ 2021 – 2027. Aquest és un programa d’internacionalització de la nostra escola, el personal que hi treballa i l’alumnat.

El curs passat, el SEPIE va aprovar el projecte que vam presentar i que ens permetrà fer mobilitats de formació a l’estranger del professorat, encarat a la millora de la llengua anglesa i l’aprenentatge de noves estratègies educatives, mitjançant el coneixement d’altres socis i entitats de diferents països europeus.

Els dies 6 i 7 d’octubre dos mestres responsables de la comissió de llengua anglesa han assistit a les “Jornadas iniciales de proyectos de movilidad Erasmus+ KA122 en Educación Escolar” celebrada a Saragossa.

Des de l’escola apostem per la llengua anglesa i per la formació dels nostres professionals.